HÁT RU TÔI

Posted on Updated on


“À ơi……………………………….
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Con sinh ra vốn nhiều cảm xúc như vậy rồi mẹ ạ.
Con khóc mẹ nhé. Dù con biết mẹ chẳng vui lòng khi nhìn con như vậy.
Cho con khóc, vì chẳng mấy khi con được ứa hết nước mắt được như thê?
Mẹ từng trách ông trời vì không cho mẹ được khóc đó còn gì?
Vậy bây giờ con được khóc rồi, lẽ ra mẹ phải mừng cho con chứ?
Con khóc đây mẹ ạ. Con khóc vì thân phận mình đã được xã hội định sẵn. Con khóc đâu phải vì yếu đuối. Con khóc vì những điều sẽ xảy ra. Như một định mệnh cho những ai như con.
Con nghe bài hát ru mẹ từng hát cho con nghe từng đêm. Trong căn nhà nhỏ ấy, mẹ từng quạt cho con bằng cái quạt giấy cũ kỹ. Giờ con ngồi hát ru cho mình nghe. Một mình ngâm nga giai điệu đó.
Tôi ơi, tôi ngủ cho ngoan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s