Thân gửi cuộc sống,

Cảm ơn vì đã cho mình mỗi ngày sống để mình được yêu thương.

Cảm ơn vì đã cho mình những ngày khó khăn để mình học những điều hay và để trân trọng thêm cuộc sống.

Cảm ơn đã cho mình những người bạn để mình không phải cô đơn.

Cảm ơn vì đã cho mình những giây phút vui buồn, hạnh phúc – đau khổ, niềm tin – tuyệt vọng…

Chào cuộc sống mới.

Lời chào tháng 5-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s