Skills

LÀM VIỆC NHÓM – Hãy bắt đầu từ những chi tiết nhỏ

Posted on Updated on


“Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Câu nói khẳng định sự hiệp sức và đoàn kết của tập thể với tinh hoa của sức lực và trí tuệ của các thành viên sẽ mang lại thành quả to lớn. Đó cũng chính là tinh thần và mục đích chung của LÀM VIỆC NHÓM (Teamwork).

Để làm việc nhóm hiệu quả cần có một số kỹ năng nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong quá trình làm việc nhóm có những chi tiết nhỏ mà nhiều bạn không để ý tới.

Hôm nay Cường sẽ giúp cho các bạn biết rõ về những điều cần chú ý trong quá trình làm việc nhóm. Bạn sẽ thấy làm việc nhóm không khó chút nào.

Buổi gặp mặt đầu tiên

Có thể nói buổi gặp gỡ đầu tiên của một nhóm làm việc là một thời điểm rất quan trọng. Đây là lúc gây dựng và kích hoạt tinh thần chung của nhóm. Nếu không, sẽ rất khó khơi dậy điều này vào thời gian sau đó để xây dựng một nhóm làm việc năng động và nhiệt huyết.

Read the rest of this entry »

Advertisements